Home / Cover / 5G – A Game Changer 5G มาเร็วกว่าที่คิด…ทุกธุรกิจต้องเร่งปรับตัว

5G – A Game Changer 5G มาเร็วกว่าที่คิด…ทุกธุรกิจต้องเร่งปรับตัว

หากย้อนไปดูวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายของประเทศไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก 2G ไปสู่ 3G และ 4G จะล่าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดประเทศไทยก็มีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความเร็วไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังก้าวไปสู่ยุค 5G อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเมินว่า เทคโนโลยี 5G จะเริ่มมีการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ในปี 2020 แต่จะเห็นได้ว่าขณะนี้หลาย ๆ ประเทศได้เริ่มทดสอบระบบ และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มที่ เช่น บริษัท Verizon ในสหรัฐอเมริกาที่ได้เปิดให้บริการ 5G ในส่วนของบริการ Fixed Wireless Access เป็นต้น ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังทดสอบการให้บริการ 5G เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020

 

ถึงแม้ในปัจจุบันความเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 4G จะสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังมีการประยุกต์ใช้งานในอีกหลายด้าน เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ติดตามตัวเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและช่วยให้การรักษาได้ผลแม่นยำขึ้น เป็นต้น

 

แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ทำให้การใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่ออยู่ในวงจำกัด แน่นอนว่า เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคยุคดิจิทัลในอนาคต เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) และ Big Data จะเข้ามามีบทบาทและทวีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะเข้ามารองรับการประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเท่านั้น

 

นั่นเพราะเทคโนโลยี 5G มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 4G อย่างต่ำถึง 10 เท่า สามารถรองรับการดาวน์โหลดวิดีโอความละเอียดระดับ Super High Definition ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ซึ่งความเร็วในการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดข้อมูลที่สูงมากขึ้น จะทำให้เกิดรูปแบบของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบัน เป็นต้น

 

เมื่อย้อนกลับมาดูความพร้อมในการก้าวไปสู่เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีการตื่นตัวอย่างมากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้วางโรดแมป 5G จะเริ่มจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 5G ภายในปี 2563 เพื่อไม่ให้ล้าหลังหรือตกขบวน ดังเช่นในยุค 3G และ 4G ที่ช้ากว่าประเทศอื่นนับ 10 ปี เพราะหากว่าเริ่มช้าจะยิ่งสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนับล้านล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน หากประเทศไทยสามารถแจ้งเกิด 5G ได้เร็ว จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

นั่นหมายความว่า ในห้วงเวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเตรียมพร้อมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะให้กับแรงงานเพื่อให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ เมื่อถูกเครื่องจักรเข้ามาแย่งงาน ขณะที่ในภาคธุรกิจยิ่งจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเต็มที่ เพราะเทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในการใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และบันเทิง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมการให้บริการโทรคมนาคมและ Business Model ในทุกอุตสาหกรรมและทุก Digital Platform อย่างแน่นอน ดังนั้นทุกธุรกิจมีโอกาสได้รับประโยชน์และผลกระทบไม่มากก็น้อย หากไม่อยากเสียโอกาสและโดน Disrupt ต้องปรับตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้