Home / Cover / 2016 การเดินทางครั้งใหม่

2016 การเดินทางครั้งใหม่

สวัสดีปีใหม่ ครับท่านผู้อ่านนิตยสาร Business+ ทุกท่าน


เริ่มต้นศักราชใหม่ หลายท่านได้วางแผนชีวิตและธุรกิจของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว แม้ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจมีเรื่องราวน่าจดจำ เหตุการณ์บางอย่างทำให้รู้สึกว่าเป็นปีแห่งความพิเศษ
ขณะที่หลายคนก็ไม่อยากจะจดจำ เพราะหากพิจารณาถึงสถานการณ์โดยรวมคงต้องบอกว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งปัญหาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมถึงปัญหาการใช้จ่ายภายในประเทศ แต่ก็นับว่าไม่ได้แย่ทีเดียวนัก
ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าภาคธุรกิจพยายามกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ภาครัฐต่างคลอดโปรเจ็กต์ต่างๆ เพื่อให้เอกชนและนักลงทุนมั่นใจถึงแผนลงทุนในอนาคต
ที่จะได้เห็นชัดๆ ในปีนี้คือ Mega Project ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รวมถึงการเร่งส่งเสริมการลงทุน จะถูกผลักดันให้อัตราการเติบโตของประเทศ สอดคล้องกับการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ เพราะแรงบีบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เปิดสนามการค้าเสรีแบบเต็มตัวแล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ว่า ทันทีที่เศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัว ทั้งภูมิภาค 10 ประเทศ เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 4.3-5.1%
ฟังดูนี่คงเป็นจุดสนใจของสนามการค้าแห่งใหม่ที่ประเทศมหาอำนาจต่างเฝ้ารอ ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์รับมือกับเขตการค้าเสรี สมควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และพลันที่เสียงนกหวีดดังขึ้น ผมเชื่อว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทย
เริ่มต้นศักราชใหม่ กับการเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมเรา ด้วย Passion เพื่อเติมพลัง เติมฝัน ให้ธุรกิจของท่านเดินอย่างมั่นคงตลอดปี 2559 และอย่าลืมติดตามเรื่องปกของนิตยสาร Business+ ประจำเดือนมกราคม หัวข้อ Magatrands 2016 by Business+ ด้วยนะครับ