มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 – 6

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 – 6

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ดร.พีระพงษ์ ฟูศิริ คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

โดยในโอกาสนี้ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ยังได้มอบทุนการศึกษาและทุนตั้งต้นในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้แทนนักศึกษารุ่นต่อไปอีกด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562