มทร.ธัญบุรี กวาด 8 รางวัลนานาชาติ ‘เจนีวา’

อาจารย์นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 8 รางวัลใหญ่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เผยคุณภาพผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อเนื่อง


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทาง มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นงานประกวดระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนิทรรศการ

โดย มทร.ธัญบุรี ส่งผลงานเข้าประกวด 5 ผลงานและได้รับรางวัลรวม 8 รางวัล ประกอบด้วย ผลงานเจลทารักษาแผลในปากขาวละออโดยการออกแบบการทดลองของ ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจาก Ministry of science and higher education of the Russian federation ประเทศรัสเซีย ผลงานนวัตกรรมถุงมือและผ้ากันเปื้อนจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งทนไฟ ของ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษจากประเทศมาเลเซีย ผลงานสูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของ ดร.ณัฐชยา คำรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่านอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญในรูปแบบโพลีเมอริค ไม เซลลาร์ คิวบิค เอนแคบซูเลชั่น เทคโนโลยี ของ ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ จากประเทศจีน

นอกจากนี้ ผลงานของ ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอีกหนึ่งผลงาน คือผลงานแผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการผลิตต่ำ (สูตรร้อนและสูตรเย็น)

 


“ผลงานวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การประกวดแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นพลวัตในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัย สำหรับก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หรือ Innovative University และพร้อมที่จะผลักดันงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวสรุป