Home / BUSINESS ANALYTIC / การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.1 หมดยุคที่คนจะทำงานตรงกับสาขาที่เรียน

การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.1 หมดยุคที่คนจะทำงานตรงกับสาขาที่เรียน

ในสมัยก่อนคนจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดฝังหัวไปแล้วว่า เรียนสาขาไหนจบมาก็ต้องทำงานในสาขานั้น แต่เชื่อไหมว่า ในสหรัฐฯ ประเทศเศรษฐกิจยุคใหม่ ปัจจุบันมีเพียง27% ของบัณฑิตที่ได้ทำงานตรงสาขา แถวมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในโลกยุคใหม่ที่มีงานใหม่ๆ ที่ไม่ตรงกับกรอบสาขาแบบดั้งเดิม หรือจำเป็นต้องใช้ความรู้ผสมผสานหลายสาขา

นอกจากนั้น ในสมัยก่อน คนเรามักมีอาชีพเดียว จนเกษียณ แต่ผลสำรวจในแคนาดากลับพบว่า คนยุคนี้อาจเปลี่ยนงานมากถึง 15 ครั้งก่อนเกษียณ ตัวเลขการเปลี่ยนงานในหลายประเทศมีแนวโน้มสูงเช่นนี้ทั้งนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานรายได้ปานกลาง/สูง เพราะเป็นยุคสมัยที่โอกาสใหม่ๆ มีหลากหลายมากขึ้น (สำหรับคนที่มองเห็นและรู้จักคว้าโอกาส)

ถ้าการทำงานไม่ตรงสาขาและการเปลี่ยนหลายอาชีพเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ การศึกษาก็ควรเป็นไปเพื่อการเปิดทางเลือก ฝึกให้คนมีทักษะสร้างสรรค์และปรับตัวได้เร็ว มากกว่าการจำกัดคนให้อยู่ในกรอบของสาขาหรืออาชีพแบบดั้งเดิม

ข้อสำคัญคือ การเลือกสาขาที่ตรงเทรนด์วันนี้ อาจไม่สำคัญเท่ากับการเลือกเรียนและทำสิ่งที่เรารักและสนใจ เพราะเมื่อเรารัก สนใจ และใฝ่รู้ เราก็จะเรียนและทำสิ่งนั้นได้ดี และอาจเป็นพื้นฐานให้เราก้าวข้ามไปทำอย่างอื่นหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อไปอีกด้วย โดยไม่จำเป็นว่าจะตรงกับสาขาที่เราเลือกมาแต่แรก

คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ น่าจะเป็นคนที่มี “passion” และเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเป็นคนที่เลือกเรียนสาขานี้เพียงเพราะมีคนแนะนำว่าเป็นสาขาที่ตลาดต้องการ

ที่มา :อาร์ม ตั้งนิรันดร thaipublica