อีซูซุ No.1 ในใจลูกค้า

หัวใจสำคัญที่ทำให้ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ไปครอง เกิดจากวิสัยทัศน์องค์กรที่เรียกว่า “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ทำให้ลูกค้าอีซูซุเกิดความพึงพอใจสูงสุด และชนะคู่แข่งขาดลอย

 

คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า กุญแจสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ มาจากการพัฒนาองค์กร และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มีวิสัยทัศน์องค์กรที่เรียกว่า “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” เป็นหลักพื้นฐานในการกำหนดนโยบายในการบริหารธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงการรักษาและยกระดับ “คุณค่าของแบรนด์อีซูซุ” ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ยึดถือมาโดยตลอด เพราะความแข็งแกร่งของแบรนด์อีซูซุจะทำให้ผู้ใช้รถเกิดความภูมิใจที่เป็นเจ้าของ และรู้สึกคุ้มค่าเงินเมื่อต้องการขายต่อ

 

ดังนั้น เมื่อต้องการซื้อรถคันต่อไปก็จะเลือกแบรนด์อีซูซุ อีกทั้งยังช่วยแนะนำให้ญาติสนิทมิตรสหายมาซื้อรถอีซูซุ ด้วยความเชื่อมั่นจากประสบการณ์อันดีเลิศของตนเอง ก่อให้เกิดประชาคมอีซูซุ (Isuzu Community) ที่แข็งแกร่งและขยายตัวมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้อีซูซุแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆ และไม่ต้องเข้าสู่สงครามราคา ส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 64 ปี

 

“ปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างสูงในหลาย ๆ ด้าน กล่าวคือ เป็นแบรนด์รถยนต์หลักเพียงแบรนด์เดียวในตลาดรถยนต์เมืองไทยที่มียอดจำหน่ายสูงกว่าปี 2562 ถึง 7.7% ในขณะที่ตลาดรถยนต์โดยรวมหดตัวลงอย่างมากถึง 21.4%

 

สำหรับปี 2564 นี้ เป็นปีที่คาดการณ์ได้ยากอย่างยิ่ง ผลกระทบจากการระบาด ของไวรัส COVID-19 ระลอก 3 เราจึงมีการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

อาทิ การปฏิรูปการดำเนินงาน (Operational Transformation) นั้น การทำงานจากบ้าน (Work From Home) ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกต่าง ๆ ทำให้เราเห็นโอกาสที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานต่าง ๆ มากมายว่า มีงานใดในหน่วยงานใดบ้างที่สามารถยกเลิก ลดความถี่ลง หรือปรับรูปแบบให้ง่ายขึ้นได้ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการติดต่อสื่อสารออนไลน์ โดยพิจารณาจากด้านต้นทุนและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

 

คุณปนัดดา บอกว่า ตลอดระยะเวลา 64 ปีของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มีส่วนสัมพันธ์กับลูกค้า เชื่อมโยงกับแผนงานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวนโยบายนี้ คือ อีซูซุเป็นผู้ผลิตรายแรกที่กล้ารับประกันการใช้งานโดยไม่จำกัดระยะทาง โดยเริ่มจากระยะเวลา 2 ปีในอดีต จนเป็น 5 ปีในปัจจุบัน ด้วยความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดของผู้ใช้รถบรรทุกอีซูซุ

 

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มของไทย อีซูซุ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 และ B20 ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของชาติและสามารถช่วยลดฝุ่น PM2.5 ได้อย่าง มากด้วย

 

นอกจากนี้ อีซูซุ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ มากมาย ทั้งในนามบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ (Isuzu Group Foundation) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในด้านการศึกษาสายสามัญ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น

 

นอกจากนั้น ในด้านอาชีวศึกษา อีซูซุได้ร่วมมือกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนการสอนเทคนิควิชาช่างยนต์ทั่วประเทศ ด้วยการมอบ สื่อการสอน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอีซูซุในจังหวัดต่าง ๆ การบริจาครถและเครื่องยนต์ รวมถึงการเป็นวิทยากรในการสอน และการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

 

ในด้านคุณภาพชีวิตนั้น ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ด้วยการจัดทำระบบน้ำดื่มสะอาด พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล จัดสร้างอาคารการผลิตน้ำดื่ม และการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

 

และที่ขาดไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Omni-Channels) ทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดี และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์

 

เรามีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ซึ่งมีประโยชน์มาก ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงความต้องการมากที่สุด

 

ด้วยวิธีคิดที่จะทำให้ลูกค้าอีซูซุเกิดความพึงพอใจสูงสุด ต้องย้ำว่า เป็นการส่งมอบคุณค่าด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น  ๆ  จึงทำให้บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ไปครอง