ธ.ออมสิน เป็นเจ้าภาพในสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรมฯ

ธ.ออมสิน เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562