หนานหนิงโมเดล โอกาสทางธุรกิจระดับโลก

นครหนานหนิงผลักดันโครงการ “Six Major Upgrading” มุ่งยกระดับการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับโลก

 

หนานหนิง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

หวาง เสี่ยวตง สมาชิกคณะกรรมการถาวรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองหนานหนิง กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า หนานหนิงได้ผลักดันโครงการ “Six Major Upgrading” ประกอบด้วย การเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรม การยกระดับ “Nanning Channel” การยกระดับ Green City การยกระดับการปฏิรูป การยกระดับหลักนิติธรรมในหนานหนิง และการยกระดับสุขภาวะของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับโลก

 

เพื่อที่จะสนับสนุนโครงการยกระดับเหล่านี้ หนานหนิงจะมุ่งมั่นส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม บ่มเพาะอุตสาหกรรมนวัตกรรม ตลอดจนจัดสรรผลประโยชน์และทรัพยากรเพื่อพัฒนา 3 อุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง และชีวการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น หนานหนิงยังจะยกระดับการเปิดกว้างสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สร้างศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อเอื้อต่อการดำเนินแผนริเริ่ม Belt and Road Initiative และยกระดับงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน (China-ASEAN Expo) รวมทั้งดึงดูดให้ประเทศและภูมิภาคต่างๆ เข้ามาตั้งสถานกงสุลในเมืองหนานหนิงเพิ่มขึ้น เพื่อกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแวะพักที่สนามบินอูซูได้ 72 ชม. โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการสร้างพื้นที่เมืองใหม่

ผู้มีอำนาจตัดสินใจของเมืองหนานหนิงวางแผนที่จะเพิ่ม GDP ในปี 2561 ให้เป็นสองเท่าของปี 2553 และเพิ่มรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองและชนบทในปี 2563 ให้เป็นสองเท่าของปี 2553 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมมีกินมีใช้ได้อย่างรอบด้าน

 

หนานหนิง เป็นเมืองเอกระดับมณฑลเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศในอาเซียน และอยู่ในตำแหน่งแนวหน้าของจีนที่เปิดรับความร่วมมือกับอาเซียน ทั้งยังทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญตามเส้นทางสายไหมทางทะเล นอกจากนี้ หนานหนิงยังเป็นสถานที่จัดงานถาวรสำหรับมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน (China-ASEAN Expo) และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีนอาเซียน(China-ASEAN Business and Investment Summit) อีกด้วย

 

ที่มา: Nanning Municipal Bureau of News

ภาพ : thaibizchina