คนไทยชื่นชอบดาวน์โหลดเพลงฟังออฟไลน์อันดับ 1

JOOX เผยผลสำรวจประจำเดือนสิงหาคม 59 พบคนไทยชื่นชอบดาวน์โหลดเพลงฟังออฟไลน์อันดับ 1 ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่มีแนวโน้มเข้าสู่โลกดนตรีแบบดิจิทัลมากขึ้น

 

JOOX ฟรีมิวสิคแอปพลิเคชั่น เปิดเผยผลสำรวจ in-app survey ประจำเดือนสิงหาคม 2559 จากจำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น JOOX ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,696 ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย 48.92%เพศหญิง 51.08% พบว่า

01

 

 • กลุ่มผู้ใช้งานช่วงอายุ 25-34 ปี เป็นกลุ่มที่ฟังเพลงผ่านดิจิทัลเป็นหลัก

 

 • กลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 45 ปี) มีสัดส่วนการเข้าถึงและฟังเพลงในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นที่ 5.59%แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนกลุ่มนี้ที่เข้ามามีส่วนร่วมบนโลกออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของการให้บริการ 4G ในไทย และสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีและคอนเทนต์ด้านดนตรีเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยในช่วงที่ผ่านมา

  Top 5 ฟีเจอร์การฟังเพลงยุคดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการฟังเพลงในวันนี้ พบว่า

  อันดับ 1 คนไทยชื่นชอบการดาวน์โหลดเพลงแบบออฟไลน์65.69%

  อันดับ 2 ชื่อชอบการสร้างเพลย์ลิสต์ฟังเพลงตามอารมณ์ในแบบตนเอง 45.10%

  อันดับ 3ชื่นชอบฟังเพลงที่สดและใหม่ 43.99%

  อันดับ 4 การสร้างและแชร์เนื้อร้องเพลงผ่านฟีเจอร์ ‘Lyrics Card’ 34.01%

  อันดับ 5 ได้แก่ ฟังเพลงใน Top Chart เนื่องจากหาฟังง่ายและทำให้ไม่ตกเทรนด์ที่ 28.49%

 

ที่มา : JOOX