สาธุชนร่วมบุญธนชาตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร.10 แน่นวัดลพบุรี

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ที่วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดลพบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์สำหรับใช้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยได้ยอดทำบุญทั้งสิ้น 10,326,176.65 บาท

 

พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.49 น. ท่ามกลางอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชองค์กฐิน ณ พระวิหารหลวง จากนั้นในเวลา 13.29 น. คุณศุภเดชเป็นประธานนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ก่อนที่ทางธนชาตจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลในจังหวัด 2 แห่ง

 

ธนาคารธนชาตอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 และเป็นผ้าพระกฐินผืนแรกที่ธนาคารธนชาตได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10