Home / HAPPENING / รู้เขา รู้เรา รู้จีน ทำธุรกิจกับจีน รู้จักจีนดีแล้วหรือยัง?

รู้เขา รู้เรา รู้จีน ทำธุรกิจกับจีน รู้จักจีนดีแล้วหรือยัง?

T E P C I A N รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน  Top Executive Program on China Business Insights and Network (T E P C I A N) 中国商业智能与交流高层管理项目 โดย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

T E P C I A N เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนองค์ความรู้จีนระดับ“เซียน” ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน องค์ความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ รากเหง้าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน นโยบายการสร้างชาติของจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ การเติบโตทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความประทับใจและเจรจาทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น Business Networking ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปเรียนภาษาจีนและรับประกาศนียบัตรที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เป็นต้น

T E P C I A N ….เท้ปเซียน
หลักสูตรที่เข้าใจจีนอย่างถึงแก่น….
หลักสูตรที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไทย-จีน(Business Networking)
เซียนภาษาจีน เซียนวัฒนธรรมจีน เซียน ธุรกิจจีน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
เริ่ม 9 พ.ย. 62 – 7 เม.ย.63
(เรียนทุกบ่ายวันอังคาร ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ค่าอบรม 199,000 บาท
(รวมเดินทางศึกษาดูงานประเทศจีน 2 ครั้ง )