บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับเส้นทาง “POWERING LIFE with FUTURE ENERGY and BEYOND”