บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561

นพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้การต้อนรับและมอบหมวกนิรภัย โครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้ในหลวง” ให้กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของบริษัทกลางฯ ซึ่งร่วมกิจกรรมใน “งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทกลางฯ

 

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาพิเศษ 166 บาท ในโครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้ในหลวง”เงินรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล (โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยประชาชนที่ซื้อจะต้องร่วมถวายคำปณิธานว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ภายในบูธยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์