Startup ทีม “IOADAY” คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัล OIC InsurTech Awards 2018

Startup ทีม “IOADAY” คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัล OIC InsurTech Awards 2018 ด้วยผลงานนำเสนอเทคโนโลยี IoT : ระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ Smart Car Insure Thing (SCIT) ในกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด InsurTech แห่งปีของ Center of InsurTech, Thailand ( CIT)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นประธานในการประกวดรอบสุดท้ายของการแข่งขันชิงรางวัล OIC InsurTech Awards ซึ่งในการแข่งขันรอบแรกได้มีการคัดเลือกทีมที่แข่งขัน 5 ทีม จาก 14 ทีม ที่เข้าประกวด ให้มาแข่งขันการนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ เวทีของสำนักงาน คปภ.

โดยทีม Startup  ที่ได้มานำเสนอผลงาน ได้แก่ ทีม Farm Luck นำเสนอผลงาน ระบบ Agriculture Data Analytic Planning Platform เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับพืชผลทางการเกษตร

 

ทีม Carpool นำเสนอผลงาน การให้บริการประกันภัยรถยนต์ผ่าน Line Chatbot โดยผู้เอาประกันที่มีพฤติกรรมขับรถปลอดภัยสามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อลดเบี้ยประกันหากไม่เกิดการเคลม

 

ทีม Hydra นำเสนอผลงาน การประกันภัยการเดินทางเครื่องบิน โดยรับประกันความล่าช้าในการเดินทางภายใน 1 ชั่วโมง ผ่าน Mobile Application

 

ทีมคิดถึง นำเสนอผลงาน Mobile Application ในการขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและข้อมูลด้านรถยนต์อย่างครบวงจร

 

ทีม IOADAY นำเสนอผลงาน เทคโนโลยี IoT: ระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ Smart Car Insure Thing (SCIT) ซึ่งสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถยนต์ และวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทประกันสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถหรือให้บริการด้านการประกันภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จากนั้น นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ ประธานคณะทำงานการจัดประกวดและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้อธิบายหลักเกณฑ์การตัดสินในการประกวด โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักดังนี้

1.ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัย

2.ความเป็นไปได้ในการต่อยอดทางเทคโนโลยี

3.ความคิดสร้างสรรค์

และ 4.ทักษะในการนำเสนอ ก่อนที่คณะกรรมการตัดสินฯ จะประชุมกันเพื่อลงคะแนนเลือกผู้เข้าประกวดที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว

 

ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าทีม IOADAY คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ OIC InsurTech Gold Award มูลค่า 50,000 บาท ทีม Farm Luck ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ OIC InsurTech Silver Award มูลค่า 25,000 บาท และทีมคิดถึง ได้รับรางวัล The Rocketeer Award มูลค่า 15,000 บาท

 

โดยหลังจากที่เลขาธิการ คปภ.ได้ขึ้นมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวดแล้ว ได้กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลว่า จากการประกวด OIC InsurTech Awards 2018 ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมประกวดในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งทำให้เห็นถึงศักยภาพของ Startup ในประเทศไทยว่าสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้ ในการประกวดครั้งนี้มีนวัตกรรมจากหลายทีมที่มีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาต่อได้

โดยสำนักงาน คปภ. และศูนย์ CIT จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ InsurTech Startup ทั้งในด้านความรู้ทางธุรกิจประกันภัย ทักษะการนำเสนอ และการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเชิญชวน กลุ่ม Tech Startup ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับศูนย์ CIT เพื่อร่วมสร้างเทคโนโลยีเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

ทั้งนี้ ศูนย์ CIT จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันภัยและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ Tech Startup และภาคธุรกิจประกัน โดยกิจกรรมต่อไปของ CIT จะมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีประกันภัยให้กับสมาชิกของศูนย์ CIT เพื่อติดอาวุธให้กับ InsurTech Startup ให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยอย่างเข้มแข็ง และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ก้าวทันเทคโนโลยี