Home / Strategic Move / Spotlight / ชมฐานการผลิตคาราบาวแห่งใหม่สุดอลังกาลตอกย้ำภาพลักษณ์ The World Class Product, World Class Brand

ชมฐานการผลิตคาราบาวแห่งใหม่สุดอลังกาลตอกย้ำภาพลักษณ์ The World Class Product, World Class Brand

จากนโยบายของทีมบริหารที่เดินเครื่องรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศแบบเต็มสูบ ฝ่ายผลิตที่เป็นจุดตั้งต้นจำเป็นต้องปรับตัวรับทิศทางการเติบโตของเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงและคาราบาว

คาราบาวกรุ๊ป (CBG) จึงตัดสินใจทุ่มทุนกว่า 2,200 ล้านบาทย้ายสายการผลิตทั้งหมดมารวมกันที่ศูนย์กลางผลิตแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในพื้นที่ 180 ไร่ ตามโครงการขยายกำลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่ง ประกอบด้วยโรงงานผลิตขวดแก้ว (APG) โรงงานบรรจุสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง (CBD) และโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม (ACM) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท SHOWA DENKO Group จากญี่ปุ่น ในการก่อสร้างโรงงานผลิตกระป๋อง ทำให้คาราบาวกรุ๊ปมีกำลังการผลิตกระป๋องของตัวเองถึง 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี

 

โรงงานผลิตแห่งใหม่นี้ กมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Productions Officer (CPO) กลุ่มโรงงาน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด เคลมว่า ได้มาตรฐานการผลิตระดับโลกสมกับการเป็น World Class Product แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบรรจุสินค้าแบบขวดและแบบกระป๋องความเร็วสูงมาก ระบบผสมเครื่องดื่มพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบคุณภาพขวดแก้ว ระบบ QA / QC ระบบ Supply Chain ระบบ Warehouse Management รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย และเหนือสิ่งอื่นใดคือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนี้ทั้งการร่วมทุนกับ SHOWA DENKO Group ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดด้วยฐานการผลิตและมีศูนย์สนับสนุนทางเทคนิคถึง 3 แห่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทที่จะต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิต แล้วยังสามารถต่อยอดผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นตามคำสั่งซื้อ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

นอกจากนี้เพื่อให้ดำเนินไปตามแผนการตลาดของคาราวบาว ที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งของตลาดเครื่องดื่มชูกำลังภายใน 3 ปี ในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำการเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก แบรนด์ระดับโลก (World Class Product, World Class Brand) คาราบาวได้ยกระดับแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากคาราบาวเห็นความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก โดยอายุของผู้บริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังน้อยลง ดังนั้นคาราบาวจึงต้องการที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนคนหนุ่มสาวเหล่านี้ในการขับเคลื่อนสังคมภายใต้ Massage “ทำให้สุดฝีมือ” ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ทำให้สุดฝีมือ” (Do your best) ความยาว 60 วินาที ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

รู้ที่มาที่ไปและรายละเอียดคร่าวๆของโรงงานไปแล้ว มาชมภาพโรงงานแห่งใหม่ไปพร้อมๆกันว่าจะไฉไลขนาดไหน