Home / BUSINESS ANALYTIC / จีน ผู้นำตลาดแบตเตอรีโลก 80% ของแหล่งแร่ทั้งหมดเป็นของ จีน

จีน ผู้นำตลาดแบตเตอรีโลก 80% ของแหล่งแร่ทั้งหมดเป็นของ จีน

ความสำเร็จของประเทศจีนในการเป็นจ้าวโลกการผลิตแบตเตอรีทันสมัยในตอนนี้ เกิดจากการวางแผนมานานหลายสิบปี โดยจีนมองเห็นแล้วว่าแบตเตอรีจะเป็นสินค้าสำคัญที่ให้พลังงานกับรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์แผนการพัฒนาสร้างเศรษฐกิจบนฐานไฟฟ้า เป็นผลจากวิสัยทัศน์ของจีนในการทำให้ประเทศเป็นตลาดรถใช้พลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลก

โดยเหตุผลประการแรกคือ ต้องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ของจีน และเหตุผลประการที่สองคือ การวางยุทธศาสตร์ให้จีนเอาชนะผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิม และกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ชั้นนำของโลก โดยอาศัยจังหวะที่บริษัทรถยนต์ที่ครองตลาดโลกดั้งเดิมยังพะวงอยู่กับการพัฒนารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยไม่ยอมลงทุนในเทคโนโลยีรถไฟฟ้า

จีนวางยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากพัฒนาการและการยอมรับรถพลังงานไฟฟ้าของตลาดโลกได้พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่บริษัท Tesla ได้ทำให้โลกเห็นว่ารถไฟฟ้า EV มีประสิทธิภาพทัดเทียมรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน และการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีของรถ EV อย่างต่อเนื่อง ทำให้รถ EV มีราคาถูกลงทุกปี จนมีโอกาสถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ทั้งนี้ ภายในปี 2040 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขายอยู่ทั่วโลกจะมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ขณะที่รายงานของ Bloomberg NEF ประเมินว่า เมื่อถึงเวลานั้น รถบรรทุกขนาดเล็กที่ขายอยู่ทั่วโลกจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้ามากกว่าครึ่งเช่นกัน โดยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่รวมทั้งบริษัทรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาด้วยจะใช้แบตเตอรีที่ผลิตจากจีนหรือบริษัทของจีน

บริษัทรถยนต์ตะวันตกต้องพึ่งพาแบตเตอรีจากจีนเพราะผู้ผลิตแบตเตอรีจีนได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และยังได้รุกคืบครอบครองแหล่งแร่ทั้งหลายที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรีลิเธียมไอออนไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีรายงานในเว็บข่าวซินหัวในเดือนสิงหาคม 2020 ที่เขียนไว้ว่า “เมื่อพูดถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์โลก กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีนได้ขึ้นมาเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรีซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์”

คำประกาศของทางการจีน สอดคล้องกับรายงานจาก Benchmark Mineral Intelligence บริษัทวิจัยแบตเตอรีลิเธียมไอออนที่ลอนดอน ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2019 ว่า “จีนจะครองห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรีลิเธียมไอออนของโลก” โดยให้ข้อมูลว่า “บริษัทของจีนได้ครอบครองแหล่งแร่ที่เป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิตแบตเตอรีทันสมัยถึง 80% ของแหล่งแร่ทั้งหมด โดยโรงงานแบตเตอรีลิเธียมไอออนที่มีแผนสร้างขึ้นทั่วโลก 136 แห่ง ภายในปี 2029 เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนถึง 101 โรงงาน”

ผู้ผลิตแบตเตอรีสำหรับรถยนต์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก คือบริษัท Contemporary Amperex Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน เป็นบริษัที่มาอย่างเงียบ ๆ ก่อนก้าวพรวดขึ้นเป็นผู้แบตเตอรียักษ์ใหญ่ครองตลาดโลก 27.9% โดยลูกค้าของบริษัทนอกจากจะเป็นบริษัทรถยนต์จีนแล้ว ยังมี Tesla, Daimler Company, AG (Auto Gas Centrum), BMW, และ Toyota

เขียน : วิชัย สุวรรณบรรณ

#พลังงานไฟฟ้า #แบตเตอรี #เศรษฐกิจ #businessplus #สหรัฐจีน #รถยนต์ไฟฟ้า #น้ำมัน