Home / HAPPENING / กรุงเทพประกันภัย ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน
กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน

กรุงเทพประกันภัย นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย สุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


โดยนำถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 800 ชุด และน้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพธิ์ชัน บ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก และบ้านน้ำเที่ยง ของตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย