เปิด Top 5 ประเทศที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุด VS น้อยที่สุด

การทำงาน ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทุก ๆ คนจะต้องสวมอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะนอกจากจะได้นำวิชาความรู้ หรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานก็คือการหารายได้เพื่อดำรงชีพ และแม้ว่าการทำงานจะเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องให้ความสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน การได้มีเวลาเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ มากกว่าแค่การทำงาน นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในชีวิตของคนเรานั้น ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรม ความชอบส่วนตัว ความรัก และครอบครัวที่จำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะได้เห็นผู้คนในยุคสมัยใหม่ต่างก็มองหางานที่ไม่กินเวลาชีวิตมากเกินไปนัก

แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าผู้คนแต่ละประเทศมีชั่วโมงการทำงานมากน้อยเพียงใด วันนี้ Business+ ได้รวบรวมข้อมูลการทำงานของประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานของระดับพนักงาน/ลูกจ้าง มากที่สุด และน้อยที่สุดในโลก โดยอ้างอิงข้อมูลสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILOSTAT) ซึ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2022 จากเว็บไซต์ World Population Review แบ่งเป็นฝั่งละ 5 อันดับ ดังนี้

เริ่มกันที่ 5 อันดับ ประเทศที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุด ได้แก่

1. มอริเตเนีย

มอริเตเนีย เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ จัดเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์, เกษตรกร, งานฝีมือ และค้าขายเป็นหลัก โดยเมื่อคิดชั่วโมงการทำงานออกมา มอริเตเนียถือเป็นประเทศที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุดในโลก คิดเป็น 54 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

2. อียิปต์

อียิปต์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรมีอาชีพหลัก ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม ผลผลิตหลัก ๆ คือ ข้าวสาลี, บาร์เลย์, ข้าวฟ่าง, ถั่วฝักยาว, ถั่ว, ผักและผลไม้ นอกจากนี้ ยังโดดเด่นในด้านอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เช่น ทอผ้า, ผลิตเครื่องตกแต่ง และเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงอาชีพทั้งยังมีวิศวกร, จิตรกร, ประติมากร และสถาปนิก สำหรับชั่วโมงการทำงานของอียิปต์อยู่ที่ 53 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

3. แกมเบีย

แกมเบีย เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก จัดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแผ่นดินใหญ่ของทวีปแอฟริกา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ผลผลิตสำคัญ คือ ถั่วลิสง คิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของการส่งออกของประเทศ อาชีพสำคัญที่รองลงมา คือ การประมงและการเลี้ยงสัตว์ กำลังแรงงานในภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 85 ของกำลังแรงงานของประเทศ โดยแกมเบียมีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 51 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

4. กาตาร์

กาตาร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดเล็กที่แตกมาจากคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีชายฝั่งริมอ่าวเปอร์เซีย กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก และสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ GCC ทั้งนี้ เศรษฐกิจของกาตาร์ประมาณร้อยละ 63 ขึ้นอยู่กับภาคพลังงาน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยกาตาร์มีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 50 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

5. บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และถือเป็นประเทศยากจนลำดับต้น ๆ ตามการจัดลำดับของสหประชาชาติ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยบูร์กินาฟาโซมีชั่วโมงการทำงานเท่ากับกาตาร์ คือ 50 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

สลับมาที่ 5 อันดับ ประเทศที่มีชั่วโมงทำงานน้อยที่สุด ได้แก่

 

1. ออสเตรเลีย

อีกหนึ่งเมืองในฝันของใครหลาย ๆ คน ที่รองรับความหลากหลายของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ, ภาษา, ศาสนา หรือ เพศ และยังมีงานในหลายสาขาอาชีพให้ได้เลือกทำ นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุดในโลก อยู่ที่เพียง 29 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่านั้น จึงไม่แปลกใจที่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรก ๆ ที่เหล่านักล่าฝันจะอยากไปทำงานที่นี่

 

2. ไมโครนีเซีย

ไมโครนีเซีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปาปัวนิวกินี เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ หลายร้อยเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ประเทศกับ 2 ดินแดน สำหรับอาชีพหลัก ๆ ของประชากร ประกอบด้วย การทำฟาร์ม และประมง นอกจากนี้ ไมโครนีเซียยังมีรายได้จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่บางส่วน (ไม่รวมแร่ฟอสเฟต) และเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกด้วย โดยประเทศแห่งนี้มีชั่วโมงการทำงานน้อยเป็นอันดับที่ 2 ของโลก อยู่ที่เพียง 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

3. โซมาเลีย

โซมาเลีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดกับแหลมแอฟริกา อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม, ปศุสัตว์, ธุรกิจการบริการ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของโซมาเลีย ได้แก่ ปศุสัตว์, หนังสัตว์, ปลา, ถ่านหิน และกล้วย ด้านชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 31 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

4. คาซัคสถาน

คาซัคสถาน เป็นรัฐข้ามทวีปที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางและกินพื้นที่บางส่วนของยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศรัสเซียทางทิศเหนือและตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ปศุสัตว์, การประมง และ การค้า เป็นหลัก โดยคาซัคสถานมีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 31 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

5. จิบูตี

จิบูตี เป็นนครรัฐในแอฟริกาตะวันออกในภูมิภาคจะงอยแอฟริกา และเนื่องจากจิบูตีมีภูมิประเทศที่โหดร้ายและมีที่ดินทำกินจำกัด การเกษตรจึงไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนี้ อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกันในระดับยังชีพเท่านั้น และอาจไม่ใช่เรื่องดีนักที่ประเทศแห่งนี้มีชั่วโมงการทำงานน้อยที่ 32 ชั่วโมง/สัปดาห์ เนื่องจากประเทศนี้มีอัตราการว่างงานที่สูงและมีคนเร่ร่อนเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับประเทศไทยนั้น จัดเป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานสูง เนื่องจากมีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ประมาณ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ทั้งนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILOSTAT) ติดตามสถิติแรงงานจำนวนมาก รวมถึงชั่วโมงการทำงานจริงต่อสัปดาห์ของทั้งพนักงานและลูกจ้าง แม้ว่าทั้งสองคำนี้จะใช้แทนกันได้ในกรณีส่วนใหญ่ แต่สำหรับการเก็บสถิติแรงงานนั้น ถือว่ามีความหมายที่แตกต่างกัน โดยพนักงาน คือ บุคคลที่ทำงานเต็มเวลาหรือนอกเวลาในการจัดการจ้างงาน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว คนที่มีงานทำไม่เพียงแต่รวมถึงพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระด้วย

 

ที่มา : World Population Review, วิกิพีเดีย, Britannica, Google Sites, dakar.thaiembassy, doha.thaiembassy, mfa, britannica

 

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Top5 #Top5ชั่วโมงการทำงานมากvsน้อยที่สุดในโลก #ประเทศที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุดในโลก #ประเทศที่มีชั่วโมงทำงานน้อยที่สุดในโลก