คนกรุงเทพ เที่ยวหนักมาก !! เงินสะพัด 4 หมื่นล้าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า คนกรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศ ช่วงไตรมาส 4 ปี’58 สร้างเม็ดเงินสะพัดมูลค่า 40,000 ล้านบาท


จากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในครั้งนี้ ระบุว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง 70.6% มีแผนท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดและเดินทางกลับไปเที่ยวภูมิลำเนา แวะเยี่ยมญาติ ท่องเที่ยวระหว่างทาง/พื้นที่ใกล้เคียง

ขณะที่ ราคาน้ำมันลดลงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ด้วยโปรโมชั่นด้านราคาในธุรกิจสายการบิน ก็ยังมีอิทธิพลให้กลุ่มตัวอย่างอีกส่วนเลือกโดยสารเครื่องบิน และเช่ารถยนต์ขับเที่ยวในพื้นที่เช่นกัน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 จำนวนคนกรุงเทพฯ จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมูลค่า 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง