โอกาสตลาดท่องเที่ยวไทย

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
ชูนโชบายสานต่อภาครัฐ เพื่อดันการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการจัดโครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” โดยเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลักอย่าง กลุ่ม GEN  Y  ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นคนทำงาน มีนความกล้าในการท้าพิสูจน์

 

กลุ่มต่อมา กลุ่ม Women กลุ่มนี้จะเน้นผู้หญิงที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร ในการออกไปใช้เวลาช้อปปิ้ง เป็นต้น และกลุ่มสุดท้าย ได้แก่ กลุ่ม Sliver Age เน้นคนที่มีอายุรุ่นใหญ่ที่มีใจชื่นชอบการทำบุญแบบยกก๊วน  ไม่ว่าจะเป็นการ ตีกอล์ฟ การแด๊นซ์ แบบยกก๊วน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หลักกลยุทธ์ของโครงการดังกล่าว จะมุ้งเน้นให้ กลุ่ม GEN Y เป็นผู้สร้างเครือข่ายผ่านทาง Social Network ขณะที่กลุ่ม Women จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีกำลังการซื้อสูง ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีจากการช้อปปิ้ง

 

สำหรับกลุ่ม  Sliver Age เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว ค่อนข้างมีคุณภาพในการใช้จ่าย ร่วมถึงยังมีเวลในการท่องเที่ยวมากกว่าอีกด้วย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยจิตรวิญญานของคนไทยแล้วมีความเป็นนักท่องเที่ยว และชอบในการเดินทาง จึงมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าตลาดด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ที่ 9.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น10%จากเดิมของปี 2559 ที่คาดไว้ที่ 8.5 แสนล้านบาท เนื่องจากมองว่าน่าจะเป็นผลดีมาจากเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัว บวกกับปัจจัยด้านการตื่นตัวของแต่ละภาคส่วน

 

ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้ระบุถึง เรื่องการใช้กฎหมายทัวร์ 180 วัน มาตราที่จะกำหนดทัวร์ราคาขั้นต่ำว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการกำหนด ราคากลางขึ้นมา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้รู้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การให้ความรู้กับนนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอง อาจต้องทำการตลาดร่วมกัน กับนักท่องเที่ยวกลุ่มบนมากขึ้น เนื่องจากคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่หันมาเที่ยวในลักษณะนี้นัก

 

เพราะมองว่า ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ จึงถือเป็นทางเลือกในการที่จะเข้าไปเสนอขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป