โอนเงินรายย่อยลดฮวบ 20%

ธุรกรรมการโอนเงิน รายย่อย จำแนกตามประเภท บริการ ล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมลดลงกว่า 20%

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานธุรกรรมการโอนเงิน รายย่อย จำแนกตามประเภท บริการ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ธุรกรรมการโอนเงินของรายย่อยรวมทั้งระบบลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนค่อนข้างมาก โดยมีปริมาณธุรกรรมการโอนรวม 3.15 ล้านรายการ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 3.5% และมีมูลค่าธุรกรรมการโอนรวม 2.02 แสนล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ถึง 21.9%

bank B_25-08-58

สำหรับรายละเอียดธุรกรรมโอนเงินแบ่งเป็น การทำธุรกรรมการโอนเงินประเภทอื่นๆ หรือโอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการโอนเงินเดือน เงินปันผล การซื้อสินค้าและบริการ ปรากฏว่า ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงมากที่สุด โดยมีปริมาณการโอน 7.42 แสนรายการ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 7.9% และมีมูลค่ารวม 2.82 หมื่นล้านบาท ซึ่งลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนถึง 71.8%

ส่วนการทำธุรกรรมการโอนเงินจ่ายปันผลมีปริมาณ 5.62 หมื่นรายการ ลดลง 0.8% มีมูลค่า 1,970 ล้านบาท ลดลงถึง 20.7%