Home / HAPPENING / ทีเอ็มบี จับมือ สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จัดอบรม “ลีน ซัพพลายเชน” เสริมแกร่งธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ทีเอ็มบี จับมือ สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จัดอบรม “ลีน ซัพพลายเชน” เสริมแกร่งธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมมือจัดอบรมความรู้ตามแนวคิด “ลีน ซัพพลายเชน” (LEAN Supply Chain) ให้แก่ซัพพลายเออร์ ในเครือข่าย เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนตลอดทั้งสายการผลิต

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมงาน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้  

 

จากภาพซ้ายไปขวา 
นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ  ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
นายศมน คุ้มธรรมพินิจ เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีเอ็มบี