DP Survey เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ผนึกกำลัง Robinhood ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์

DP Survey ผนึกกำลังจับมือกับ Robinhood ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจภัยให้แก่ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์

นายจุมพล ริมสาคร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด พร้อมด้วย นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ DP Survey ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์กับ นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด หรือ Robinhood ผู้นำการตลาดด้านการให้บริการรับ/ส่งอาหารและสิ่งของ ซึ่งมีพนักงาน Rider ครอบคลุมพื้นที่กทม.และปริมณฑล ถือเป็นผู้นำการตลาดด้านการให้บริการรับ/ส่งอาหารและสิ่งของ สำหรับ DP Survey ซึ่งเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านการสำรวจภัย ทั้งการสำรวจภัยอุบัติเหตุรถยนต์ และความเสียหายทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านงานสำรวจอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

นายจุมพล กล่าวว่า บริษัท DP Survey ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจภัยที่อยู่ภายใต้บริษัท ทิพยไอเอสบี จำกัด ในเครือบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการสินไหมการประกันภัยทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจภัยและประเมินความเสียหาย การตรวจสภาพทรัพย์สินก่อนเอาประกันภัย การเรียกร้องคู่กรณี  และการดำเนินการทางกฎหมายให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสินไหมทุกประเภท

นายกลพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าที่จะทำประกันภัยรถยนต์จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “I-Survey Super App” โดยเพิ่มฟังก์ชั่น MVIS (Mobile Vehicle Inspection System) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้าในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกัน ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

นายสีหนาท กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Robinhood กับ DP Survey ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ DP Survey ในการเข้าตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย และการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยพนักงาน Rider ของ Robinhood  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้า

สำหรับขั้นตอนการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ทาง DP Survey จะเป็นผู้ประสานวัน,เวลาและสถานที่ เพื่อนัดหมายลูกค้าเข้าตรวจสภาพรถยนต์ หรือเข้าสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์  ซึ่งเจ้าหน้าที่ Robinhood จะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายรูปรถยนต์ตามรูปแบบและเกณฑ์ตามมาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการด้านเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับรถยนต์และเจ้าของที่รับบริการ โดยจะส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาภายใน 15 นาที  และสำหรับงานสำรวจภัยรถยนต์นั้นเจ้าหน้าที่ Robinhood จะดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท DP Survey ประจำห้อง PCC หรือห้อง Professional  Claim Control  เป็นผู้คอยให้คำปรึกษา และส่งข้อมูล Claim ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน I-Survey Super App

ทั้งนี้ Robinhood มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน Robinhood และเทคโนโลยีของ DP Survey ว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ  และในอนาคต Robinhood  จะขยายพื้นที่บริการ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป