เปลี่ยนอย่างไร ? ให้อยู่รอดในปี 2016

ภายใต้โจทย์และความท้าทายที่ผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต้องก้าวสู่การพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน หรือ Sustainable Development บวกกับแรงขับเคลื่อนจาก Digital Economy ที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

วฤตดา วรอาคม หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและฝ่ายโซเชียล MRM//McCANN (ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ในงาน THE NEW REALITY 2016 ไว้อย่างน่าสนใจว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิม อาจไม่ใช่รูปแบบที่ประสบความสำเร็จอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคเปิดรับสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลมากขึ้น

แน่นอนว่านับต่อจากนี้ สื่อออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น ด้วยจุดแข็งของสื่อดิจิทัลที่สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้ ทั้งเพศ อายุ และไลฟ์สไตล์ ดังนั้นควรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง และต้องใส่ใจในการเลือกช่องทางสื่อสารไปยังผู้บริโภคด้วย

อย่างไรก็ดี วฤตดา ย้ำว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจการรับสื่อออนไลน์เพียง 8 วินาทีเท่านั้น ดังนั้น จะต้องสื่อสารให้ได้ภายใน 8 วินาที ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดนี้ ทำให้รูปแบบของสื่อต้องเปลี่ยนแปลงไป จากเนื้อหาไปเป็นรูปภาพและวิดีโอมากขึ้น”

ขณะที่ รัฐกร โพธาราม GM และ Executive Creative Director MRM//McCANN ให้มุมมองว่า โซเชียลมีเดียมีความสำคัญมากในปีนี้ แต่การใช้โซเชียลมีเดียของธุรกิจจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า ช่องทางใดเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน และจะพูดคุยอะไรกับลูกค้า

ส่วนสิ่งที่ควรระวังในการใช้โซเชียลมีเดีย คือ การพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ และสอดแทรกสิ่งที่แบรนด์อยากบอกไว้ เพราะการบอกตรงไปตรงมา จะถูกลูกค้าปฏิเสธได้

แม้ว่าปี 2016 จะเป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของธุรกิจไทย แต่ภายใต้ความผันผวนไม่แน่นอนนี้กลับเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจควรใช้ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างภายในองค์กร ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและทรัพยากร เพื่อรอโอกาสที่จะมาถึง

 

สามารถติดตามบทความแบบเต็มอิ่มได้ที่นิตยสาร Business+ ฉบับ 323 ประจำเดือนมกราคม 2016 หรือคลิกที่นี่