บรรยากาศงานสัมมนา “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนผู้ประการ SMEs และ การทำธุรกิจทางออนไลน์” ณ จ.สมุทรสงคราม

จบลงไปแล้วสำหรับงานสัมมนา “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนผู้ประการ SMEs และ การทำธุรกิจทางออนไลน์”  ณ ประชุมใหญ่ โรงแรมฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

บรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง จากผู้เข้าร่วมงานที่ต่างก็เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแม่งานและให้การสนับสนุนวิทยากรดีๆ ในการให้ความรู้ต่างๆ จนทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

a-002