Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / ธนชาต Rethink มุ่งสร้างวินัยการเงินอย่างยั่งยืน

ธนชาต Rethink มุ่งสร้างวินัยการเงินอย่างยั่งยืน

Thanachart Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข จุดเริ่มต้นของก้าวย่างสู่ Sustainable Development เพื่อกระตุกความคิดให้สังคมไทย และลูกค้าธนาคารมีวินัยในการใช้เงิน วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นสัญลักษณ์ของโลกทุนนิยม การเงินและการสร้างผลกำไร ทุกครั้งที่นึกถึงธนาคารพาณิชย์ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผลประโยชน์ อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน การกู้ยืมเงิน ทำให้ธนาคารพาณิชย์จำต้องอยู่ในคราบขององค์กรที่มีผลประโยชน์และตัวเงินมาเกี่ยวข้องเสมอ…

แต่ในยุคของ “สังคมแห่งความยั่งยืน” ที่ผู้บริโภคเริ่มค้นหาความดีจากธุรกิจต่าง ๆ มากกว่าความโดดเด่นและความร่ำรวย ธนาคารหลายแห่งจึงต้องเร่งปรับตัว เพื่อสะท้อนจุดยืน และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ในการเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนชาต ธนาคารอันดับ 6 ของไทย

ธนาคารธนชาตเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำขนาดกลางของไทย ที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด และยังเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่เดิมนั้น ธนาคารธนชาตเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อบริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และยกระดับขึ้นเป็นธนาคารเต็มรูปแบบในปี 2547

แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของธนาคารธนชาต ที่ทำให้มีความแข็งแกร่งและมีสินทรัพย์อันดับ 6 ในกลุ่มธนาคาร คือการเข้าถือหุ้นใหญ่ถึง 48.99% ของกลุ่ม Scotiabank ที่ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 59,000 ล้านบาท และได้เข้าซื้อกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 1 ล้านล้านบาท มีพอร์ทสินเชื่อที่กระจายไปยังลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 600 กว่าสาขา และฐานลูกค้ากว่า 4 ล้านรายทั่วประเทศ

ภายใต้โครงสร้างของการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม และ Scotiabank ทำให้ธนาคารธนชาตมีวัฒนธรรมการทำงานและโนฮาวจากต่างประเทศ

ขณะที่ยังคงรูปแบบและรักษาความเป็นไทยเอาไว้ ทำให้ที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตมีการทำ CSR โดยพยายามรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย ควบคู่กับการสนับสนุนการศึกษา แคมเปญ Thanachart Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงการใช้-จ่ายเงิน และความเป็นอยู่แบบพอเพียง

Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข

“Thanachart Rethink” คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข จึงเป็นหนึ่งในแคมเปญของธนาคารธนชาต ที่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการบอกเล่ากับสังคมและลูกค้า ให้ตระหนักถึง คุณค่าของการวางแผนการเงิน การรู้จักออม ใช้เงินอย่างเหมาะสมไม่เกินตัว ซึ่งแน่นอนว่า จะมีผลต่อสังคมและความสุขโดยรวม

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ธนาคารธนชาต ต้องการที่จะเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าที่จะมุ่งแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว

โดยธนาคารธนชาตต้องการที่จะร่วมสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้เกิดกับคนไทยและสังคมไทย ให้รู้จักใช้เงินตามความจำเป็น ตามกำลังเงิน และรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกัน นั่นก็คือ การออม เพื่อรองรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต รวมถึงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน”

ติดตามอ่านบทความทั้งหมดได้ที่ นิตยสาร Business+ November 2015 Issue 321
ผู้เขียน : ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์