Home / Cover / Thailand Top Company Awards 2017 สุดยอดองค์กรธุรกิจแห่งปี

Thailand Top Company Awards 2017 สุดยอดองค์กรธุรกิจแห่งปี

ค่ำคืนแห่งรอยยิ้มและเสียงชื่นชมแสดงความยินดีกับ 17 องค์กรธุรกิจชั้นนำของค่ำคืนวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด Thailand Top Company Awards 2017 ท่ามกลางแขกผู้เกียรติ ผู้บริหารระดับสูง ในบรรยากาศเป็นกันเอง

เป็นอีกครั้งของค่ำคืนความสำเร็จที่ นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2017 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม

Thailand Top Company Awards 2017

ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development โดยหวังให้รางวัลดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมั่นคงต่อไป โดยทั้ง 17 บริษัทชนะเลิศครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหลักคิดเดียวกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยได้ทำการจัดอันดับ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

ขณะที่ มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” ในปีนี้ ได้มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือจากผลกำไรจากการดำเนินงานควบคู่กันไปด้วย

“ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2017 จะเป็นดังแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น และนำมาซึ่งรายได้และเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาล รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย” มนูกล่าว

นอกจากอาหารค่ำรสเลิศ บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จ เราได้ทราบถึงแก่นคิดในการดำเนินธุรกิจทั้ง 17 บริษัท ไปพร้อม ๆ กับฟังคำปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอีกวาระหนึ่ง

แน่นอนว่า ค่ำคืนแห่งรอยยิ้มและเสียงชื่มชมจากองค์กรธุรกิจทั้ง 17 บริษัทที่เข้ารับรางวัลจะผ่านพ้นไป แต่ทุกองค์กรผู้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 พร้อมให้คำมั่นขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับโลกต่อไป

Thailand Top Company Awards 2017