China Merchants Bank ยกระดับประสิทธิภาพข้อมูล ด้วยโซลูชัน Big Data จาก Huawei

ในบรรดาธนาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีอยู่นับพันรายในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ชื่อของ China Merchants Bank หรือ CMB เป็นธนาคารที่ได้รับการยอมรับและใช้บริการอย่างมากในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างและตรงใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคาร CMB เป็นธนาคารระดับต้น ๆ ของผู้บริโภคในประเทศจีนมายาวนาน แต่ถึงกระนั้นธนาคาร CMB ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาที่มุ่งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจและความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัลขึ้นไปอีกระดับ โดยได้นำโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลแบบบิ๊กดาต้า (Big Data) ของหัวเว่ย เข้ามาเสริมศักยภาพด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

CMB

ความเป็นมาของ CMB
ธนาคารไชน่า เมอร์แชนท์ส แบงก์ หรือ China Merchants Bank (CMB) ถือเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนประเภทร่วมทุนแห่งแรกของประเทศจีน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เริ่มจากการเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนเพียง 100 ล้านหยวน มีสาขาให้บริการเพียง 1 แห่ง ก่อนจะขยายกิจการอย่างรวดเร็วจนเติบใหญ่ ปัจจุบันธนาคาร CMB มีทุนจดทะเบียน 140 พันล้านหยวน พร้อมกับมีพนักงานกว่า 50,000 ราย และสาขามากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศจีน

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ธนาคาร CMB ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา การบริการ นวัตกรรม และความมั่นคง ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ ธนาคารจึงมุ่งศึกษาความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ จนทำให้ธนาคาร CMB ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคให้เป็นแบรนด์ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในใจ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Best Retail Bank ของประเทศจีนอีกด้วย

ความท้าทายกับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
แม้ธนาคาร CMB จะมุ่งศึกษาพฤติกรรมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินที่แปลกใหม่ตามความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ แต่ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดเดามากขึ้น ทำให้ธนาคาร CMB เผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญที่เกิดจากการให้บริการธุรกรรมทางการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกสบาย และสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา จนทำให้เกิดข้อมูลทางการเงินใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

อีกทั้งปริมาณข้อมูลทางการเงินที่มีจำนวนมหาศาลยังมาพร้อมกับรูปแบบโครงสร้างที่หลากหลายและแตกต่างกันสิ้นเชิง ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Data) รวมไปถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถของเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูล (Data Processing Platform) แบบเดิม ๆ ที่มีอยู่จะรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ความพึงพอใจลูกค้าลดลงเนื่องจากไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบรับความต้องการได้ทันท่วงที

ทำให้ทางธนาคาร CMB จำเป็นต้องปรับระบบการประมวลผลข้อมูลทางการเงินให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและสามารถจะมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้แก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบประมวลผลข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะต้อง
ตอบสนองต่อข้อมูลที่มีความหลากหลายรูปแบบและรองรับกับปริมาณข้อมูลที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย

CMB

ข้อมูลและบริการที่ฉับไวตอบทุกความต้องการ ด้วยโซลูชัน Big Data
ธนาคาร CMB ได้เริ่มทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พร้อมกับทดสอบคุณสมบัติของโซลูชันที่ต้องการใช้งานจริง จนกระทั่งมีความมั่นใจว่าโซลูชันการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโค้ดเนมว่า Huawei FusionInsight Big Data Solution สามารถให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการให้บริการข้อมูล ทั้งยังออกแบบให้มีความปลอดภัยและทำงานได้ง่าย

สำหรับ Huawei FusionInsight Big Data Solution เป็นโซลูชันด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับบิ๊กดาต้า (Big Data Platform) ที่โดดเด่นทางด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและยังคงไว้ซึ่งการใช้งานที่ง่ายดาย นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์ม Big Data แรกในวงการอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการป้องกันข้อมูลทางการเงินขั้นสูงและยังรองรับการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ (Remote Disaster Recovery) จากระยะไกลได้มากกว่า 1,000 กิโลเมตรอีกด้วย อีกทั้งยังมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน
แบบ Table-Clustering และ Multi-Level Indexing ที่ช่วยให้การผสานรวมกับระบบดาต้าเบสรวมทั้งคลังข้อมูล (Data Warehouses) ของธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันราบรื่น

นอกจากนี้ Huawei FusionInsight Big Data Solution ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ การเรียกดูรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมย้อนหลังแบบเรียลไทม์ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและการทำการตลาดแบบเจาะจง ทั้งยังสามารถจำลองข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า เช่น การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับบริการสินเชื่อได้อย่างแม่นยำด้วย

ช่วย CMB สร้างนวัตกรรมเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ตั้งแต่เริ่มใช้โซลูชัน Big Data ธนาคาร CMB สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่จัดเก็บผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย อาทิ การเรียกดูรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมย้อนหลังผ่านระบบออนไลนได้นานถึง 7 ปี เมื่อเทียบกับระบบสมัยก่อนที่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 1 ปีเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้อัตราการเปลี่ยนกลับมาเป็นลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเครดิตรายย่อยและรากหญ้า (Small และ Micro Credit) เพิ่มขึ้นถึง 40 เท่า และยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการตั้งสินทรัพย์สำรองได้มากกว่า 50% รวมทั้งยังช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจาก 2 สัปดาห์ เหลือเพียงไม่ถึง 10 นาที

ดังนั้น การที่ธนาคาร CMB สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธนาคารสามารถขยายฐานธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และลูกค้าได้รับความพึงพอใจยิ่งขึ้น คุณค่าจากบริการที่เพิ่มขึ้น จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ถือได้ว่าธนาคาร CMB เป็นกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำ Big Data ไปใช้ นั่นเพราะองค์กรลักษณะนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่า “Data-Driven Organization” หรือเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง