ไทยเบฟ ผนึกกำลังทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานสาธารณสุขกำแพงเพชร จัดส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้-มะเร็งตับ บริการประชาชน ฟรี !!

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และในการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการ “คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับสำหรับประชาชน” ครั้งที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี ด้วยภายใต้ปณิธานของท่านที่ได้ดำริไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มีโอกาสรับการดูแลรักษาจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้อง โดยวิธี Colonoscope และตรวจมะเร็งตับ ไขมันเกาะตับและภาวะตับแข็งด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้องและเครื่องตรวจพังผืด Fibro Scan ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการป้องกันโรคก่อนเกิดโรค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ณ โรงพยาบาลคลอง   ขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

ทางด้าน ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า “โครงการฯ นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้วเป็นการรวบรวมแพทย์จากสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จำนวน 40 คน นอกจากนี้ยังได้ผสานความร่วมมือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลชื่อดังในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ เพราะมะเร็งทั้ง 2 ชนิดนี้ ติด 1 ใน 5 ที่เป็นสาเหตุการตายของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในคนไทย ซึ่งการตรวจคัดกรองสามารถพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก และจะส่งผลถึงการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ โครงการนี้จัดขึ้น 2 วันคือ 18-19 มีนาคม 2566 โดยผู้เข้ารับการคัดกรองทุกรายจะต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ ภาวะตับแข็ง ตับอักเสบและไขมันเกาะตับ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องและคัดกรองโรคตับอย่างถูกต้อง”

นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวว่า “ตอนนี้อำเภอคลองขลุง มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไล้ใหญ่และมะเร็งตับเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วยมีผู้สูงอายุถึง 26% โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆทำให้ประชาชนที่มีอัตราเสี่ยงสูงได้เข้าถึงการบริการ มีการคัดกรองได้รวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการลดอัตราการป่วยจากโรคมะเร็ง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโรคมะเร็งลำไล้ใหญ่ในครั้งนี้มีจำนวถึง 200 คน ที่ได้มาทำการส่องกล้องโดยวิธี Colonoscope และอีกส่วนหนึ่งผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงมีภาวะพังพืดในตับ ด้วยเครื่องตรวจพังผืด Fibro Scan โดยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงไปสู่มะเร็งตับ สำหรับตรงนี้ได้คัดเลือกผู้ป่วยโดยคัดกรองจำนวน 175 คน ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มีจำนวนทั้งหมด 375 คน สำหรับโครงการในครั้งนี้จึงถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากสถานพยาบาลทุกแห่งที่ผนึกความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้  ขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ขอบคุณครับ”

คุณนิพนธ์ ศรีสุก อายุ 58 ปี ประชาชนที่ได้รับโอกาสเข้าตรวจ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonoscope เปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้ข่าวว่ามีโครงการนี้จากสถานีอนามัยวังแขมเลยอยากสมัครเข้ามาเพราะมีอาการปวดท้อง และมีถ่ายเป็นเลือดบ้าง รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับแจ้งให้มาเจาะเลือดที่โรงพยาบาลคลองขลุง และนัดให้เข้ามาตรวจในวันนี้ ขอบคุณโครงการนี้มากที่ให้โอกาสชาวบ้านอย่างพวกเราได้เข้ามาตรวจครับ”

คุณศิริญญา สุนทรธีระศาสตร์ อายุ 75 ปี ประชาชนที่ได้รับโอกาสเข้าตรวจ ตรวจมะเร็งตับ ไขมันเกาะตับและภาวะตับแข็งด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้องและเครื่องตรวจพังผืด Fibro Scan  เปิดเผยความรู้สึกว่า “วันนี้ได้เข้ารับการตรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับตับ เพราะได้ตรวจค่าเลือดมีค่าเอนไซม์ตับมากผิดปกติ พอรู้ว่าจะมีโครงการฯนี้ จึงได้สมัครว่ามีความประสงค์เข้ารับการตรวจ พอรู้ว่าตัวเองได้รับเข้าการตรวจก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะจะได้รู้ว่าตอนนี้ค่าเอนไซม์ตับตัวเองค่าเท่าไหร่ ส่วนตัวไม่ได้กลัวกับการตรวจเลยเพราะรู้ว่าทีมหมอทุกท่านเก่งเรื่องนี้มากค่ะ ขอขอบคุณทางคุณหมอทุกท่านและทุกส่วนที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะคะ ”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านสาธารสุขที่ไทยเบฟ และหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุขได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีแผนขยายพื้นที่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษาที่ดี  มีความรู้ในการป้องกันโรค ดูแลสุขภาพตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Good Health and Well-being โดยชุมชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดเป็นพื้นที่นำร่องโครงการสู่การขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เรียกได้ว่างานนี้ “คนไทยให้กันได้”