รวมพลัง ไทยเบฟจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน ปรับภูมิทัศน์ “บ่อน้ำพุร้อนเค็ม” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ปีที่ 12  โดยได้ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ภายในและภายนอกองค์กร นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 200 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ่อน้ำพุร้อนเค็มบ้านธารน้ำร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี คุณอรพรรณ ยุวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการบริการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย คุณนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบ่อน้ำพุร้อนเค็มบ้านธารน้ำร้อน เป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ทางไทยเบฟ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมไทยเบฟจิตอาสาพัฒนาชุมชน ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน สร้างค่านิยมในเรื่อง CSR ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ทั่วทุกภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานในเครือบริษัทไทยเบฟ หน่วยงานราชการ นักเรียนและชุมชนในท้องที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายให้ความรู้ และป้ายลานโลกพระจันทร์ พร้อมปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

คุณสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางทีมไทยเบฟ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจิตอาสาในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งทีสังคมต้องการโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีกำลังทรัพย์ กำลังคน กำลังความคิด ได้มาบูรณาการร่วมกันกับพื้นที่ในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้มีความเจริญ สวยงาม โดยเฉพาะการส่งผลกระทบถึงสิ่งมีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่”

คุณกุลสิทธิ์ คงเสน่ห์ พนักงานจิตอาสา เล่าความรู้สึกว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทไทยเบฟได้ให้โอกาสพวกเรามาทำกิจกรรมจิตอาสา ผมเชื่อว่าพวกเราได้ลงมือ ลงแรงอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ไทยเบฟเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกพื้นที่ต่อไปครับ”

ไทยเบฟ” มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามพันธกิจขององค์กรในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชุมชน และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป