ประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม ประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest: สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก สื่อถึงแนวคิด พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลโลก โดยการออกแบบต้องอิงหลักเกณฑ์ ใช้วัสดุเหลือใช้ชีวิตประจำวันและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน โดยการประกวดมี 2 รูปแบบ ผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสองมิติ (2D) และผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสามมิติ (3D) ผลงานสำเร็จต้องมีความแข็งแรงทนทาน ผู้ที่สนในสามารถกรอกเอกสารการสมัคร online ที่ https://forms.gle/6hNRSHAKjberzqVb9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ผลงานของผู้ชนะจะจัดแสดงผลงานภายในงาน Sustainability Expo 2023 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sx.trashtotreasure@gmail.com