เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่จาก IAA Awards for Listed Companies 2022 : Best CEO, Best CFO และ Best Investor Relations สะท้อนวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน

  • ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง ด้วย ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตอบโจทย์ชีวิต 360 องศา โดยมีธุรกิจ “ศูนย์การค้า” เป็นหัวใจสำคัญ เชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน
  • ยึดหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) หนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักวิเคราะห์การลงทุนและ stakeholders เพื่อสร้างธุรกิจเติบโตในระยะยาว ควบคู่กับการมอบคุณค่าคืนกลับสู่สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures For All คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “BEST CEO, BEST CFO และ BEST IR” ในกลุ่มธุกิจอสังหาริมทรัพย์จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยรางวัล BEST CEO มอบให้กับผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจ และมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม รางวัล BEST CFO มอบให้ผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นเลิศ และรางวัล BEST IR สำหรับการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และมีคุณภาพ โดยรางวัลทั้งหมดนี้ พิจารณาและตัดสินจากการลงคะแนนของนักวิเคราะห์การลงทุนในประเทศไทย สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มุ่งมั่นเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับ 3 รางวัลใหญ่จาก IAA Awards โดยสะท้อนความสำเร็จและความเป็นเลิศของโมเดลธุรกิจของเรา ที่มุ่งมั่นเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีหัวใจสำคัญคือธุรกิจ Retail หรือศูนย์การค้า ที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกระบบนิเวศของเรา ได้แก่

  • ดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนทั้ง Online & Offline ครบทั้ง 360 องศา ทั้ง shop-eat-work-play-stay-live ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน โดยภายใน 5 ปี ทราฟฟิคในโครงการของเราจะเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนเป็น 1.8 ล้านคนต่อวัน หรือคิดเป็นการมาใช้บริการ 657 ล้านครั้งต่อปี
  • ต่อยอดเข้ากับธุรกิจต่างๆ ในเครือ Central Group และขยายไปสู่ธุรกิจ New Assets ดังเช่นล่าสุดได้จับมือร่วมทุนกับบริษัท Evolution Data Centres (EDC) เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในกรุงเทพฯ และประเทศไทย
  • ยึดหลัก ESG เป็นระบบที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรามีบทบาทเป็น Place Making ที่ดูแลทั้งผู้คนและชุมชน (People) ด้วยการสร้าง Local Wealth กระจายรายได้, ส่งเสริม Sustainable Tourism ในจังหวัด, การมอบพื้นที่ฟรีแก่ SMEs และเกษตรกรปีละกว่า 100,000 ตร.ม. รวมถึงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) กับเป้าหมายองค์กร NET Zero 2050

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่าน สำหรับการพิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับดิฉันและทีมงานทุกคนได้เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไป”

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักวิเคราะห์การลงทุนทุกท่านที่สนับสนุนเซ็นทรัลพัฒนามาโดยตลอด โดยเรายึดมั่นในการดูแลทุก Stakeholders อย่างแท้จริงด้วยหลัก ESG รวมถึงการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และมีคุณภาพ ทั้งนี้นอกจากเหนือจากการบริหารและจัดการธุรกิจและการเงินแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ได้แก่

  • การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทมีการนำNet Promoter Score มาใช้เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างและพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และเเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าร่วมกัน
  • ด้านสังคม การรายงานและtrack ผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกทางสังคมตามกรอบ B4SI ซึ่งจะเริ่มจากการกำหนด input การสนับสนุนจากบริษัทสู่ชุมชน และวัดผลลัพธ์ที่ได้ และผลกระทบเชิงบวกกับชุมชน ซึ่งในปี 2565 กิจกรรมทางการตลาดของเซ็นทรัลพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเกือบ 140 ล้านบาท
  • ด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย net zero carbon ภายในปี 2593 โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆ เช่น การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละปี และเป้าหมายระยะกลางในปี 2573”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all พร้อมพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น ‘The Ecosystem for All’ ด้วยการ Synergy ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม โดยในแผนลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ลงทุนทุกธุรกิจรวมกว่า 135,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหมดมากกว่า 200 โครงการ ครอบคุลม 30 เมืองในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 50 แห่ง, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 แห่ง, ที่อยู่อาศัย 90 แห่ง, โรงแรม 37 แห่ง, อาคารสำนักงาน 13 แห่ง และพื้นที่ใหม่ๆ Flex Offices อีก 4 แห่ง