อาลัย ‘คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ หนึ่งในผู้ก่อตั้งไทยเบฟ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 80 ปี

เมื่อเวลา 01.24 น.วันที่ 17 มีนาคม 2566 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีซีซี และเครือไทยเบฟฯ ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 80 ปี

โดย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

และในปี พ.ศ. 2531 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) และยังได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคม อาทิ  กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ฯลฯ

 

ทางทีมงาน Business+ ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้

 

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

 

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

 

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus