ไทยประกันชีวิตมอบขยะขวดพลาสติกโครงการ “Upcycling ทิ้งได้บุญ”

คุณปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1 เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากการรณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกให้ถูกวิธีภายในองค์กร ในกิจกรรม “Upcycling ทิ้งได้บุญ” ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สำหรับนำไป Upcycle และรีไซเคิลผลิตผ้าห่มกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่