เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (MTGh) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเริ่มศักราชปี 2566 รับปีกระต่ายทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี นางยุพา ล่ำซำ, นายสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางภคินีนาถ ติยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสิริลักษณ์ รัตนไชย ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญด้วย ณ อาคาร 66 Tower ถนนสุขุมวิท