Tag Archives: turkey

ตลาดแรงงานไทยบกพร่องอย่างไร? คนถึงยอมหนีไปทำงานพื้นที่เสี่ยงภัยสงคราม

แรงงานไทยอพยพไปทำงานยังต่างแดนจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศเสี่ยงสงคราม เหตุค่าจ้างที่สูงกว่าไทย 5-10 เท่าตัว และสวัสดิการแรงงานที่เพียบพร้อม

Read More »