Tag Archives: TTA

รู้จัก ‘125 สาทร’ คอนโดหรูระดับ Super Luxury หลังศาลสั่งถอน EIA หวั่นซ้ำรอย ‘แอชตัน อโศก’

รู้จัก ‘125 สาทร’ คอนโดหรูระดับ Super Luxury หลังศาลสั่งเพิกถอน EIA และใบอนุญาตก่อสร้าง หวั่นซ้ำรอย ‘แอชตัน อโศก’ เหตุขายไปแล้ว 50%

Read More »

‘ดัชนีค่าระวางเรือ’ คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับกลุ่มเดินเรือ-โลจิสติกส์

BDI

ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เป็นค่ากลางกำหนดราคาค่าขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งความผันผวนของดัชนีนี้จะส่งผลทั้งในเรื่องของราคาหุ้น และผลประกอบการ

Read More »