Tag Archives: Trend

‘บ้านอัจฉริยะ’ Mega Trend 2021

ที่อยู่อาศัยนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตลอดเวลาหลายร้อยปี โดยจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่สุดของลักษณะที่อยู่อาศัยที่พอจะนึกออกก็คงหนีไม่พ้น การอาศัยอยู่ในถ้ำ ต่อมาก็เริ่มพัฒนามาเป็นการสร้างด้วยไม้และหญ้า ก่อนจะปรับมาเป็นก้อนอิฐและซีเมนต์ นี่คือรูปลักษณ์ของบ้านที่เป็นมาในอดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่ออยู่อาศัยปกป้องเราจากสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายภายนอก ให้เกิดความปลอดภัยและอบอุ่นใจสำหรับผู้อยู่ภายในบ้าน

Read More »