Tag Archives: top1000

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 สดใส

อุตสาหกรรมยานยนต์

ต้องยอมรับว่าปี 2560 อาจไม่ใช่ปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมถือว่าดีขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก โดยวัดจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ปี 2561 มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Read More »

สมาร์ตฟาร์มมิ่ง…ความหวังของภาคเกษตรไทย

เกษตร

สมาร์ตฟาร์มมิ่ง…ความหวังของภาคเกษตรไทย ในปี 2560 ภาคเกษตรไทยยังคงมีการขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญทุกหมวด ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลงจากฐานที่สูงในช่วงภัยแล้ง และส่งผลให้รายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมกลับมีขยายตัวร้อยละ 4.3 สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกและการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.0

Read More »