Tag Archives: top1000 companies

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร เติบโตแค่ไหนในปี 2561

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากร เติบโตแต่ไม่หวือหวา ภาพรวมอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรในปี 2560 และในปี 2561 คาดว่ายังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยตลาดยังมีการเติบโตแต่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและกระแสของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนทั้งลม แสงแดด และชีวมวลสามารถแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลอย่างทัดเทียม ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มลดลง

Read More »

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 สดใส

อุตสาหกรรมยานยนต์

ต้องยอมรับว่าปี 2560 อาจไม่ใช่ปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมถือว่าดีขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก โดยวัดจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ปี 2561 มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Read More »