Tag Archives: The Empire of Origin

ใครจะหยุด Origin Property

Origin

ใครจะหยุด Origin Property Business Model ที่กล้าบอกกับคู่แข่งและลูกค้าว่า จากนี้เราจะไม่ใช่ Developer แต่จะเป็น The Empire of Origin เมื่อความกล้าบวกกับความฝันที่ไม่อยากหยุดแค่ชื่อธรรมดา Origin Property จึงใช้เวลา 9 ปีเพื่อพาตัวเองมาอยู่กลุ่มหัวแถวในธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ

Read More »