Tag Archives: THAILANDDIGITALTRANSFORMATIONWEEK2021

สูตรสำเร็จด้าน Digital Transformation ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะอยู่รอด!!

Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีสิ่งใหม่ เช่น ระบบไอทีต่าง ๆ , Big Data, AI, หรือ Clound เข้ามาใช้กับธุรกิจ ในทุก ๆ ด้าน แต่ปัญหาหลักคือ เมื่อลงทุนไปแล้วกลับไม่ช่วยให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซ้ำร้ายกลับทำให้เม็ดเงินที่ลงทุนไปเสียเปล่า หรือไม่คุ้มค่า . ดังนั้น ก่อนจะทำการ Transformation ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นให้ดีเสียก่อน และเริ่มทำการทรานฟอร์มอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งการวางแบบแผนเอาไว้จะช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและการผลิต ช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลลัพธ์ ให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค . โดยในช่วงที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการทำ Digital Transformation มาโดยตลอด เพราะมองว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท แต่หากมองยาวไกลไปในอนาคต อุตสาหกรรมไทยอาจตกอยู่ในความเสี่ยง เสี่ยงต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสี่ยงต่อนวัตกรรม และเสี่ยงต่อพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจะต้องรู้เท่าทัน และพร้อมที่จะดิสรัปตัวเองสู่สิ่งที่ดีกว่า เพราะอุตสาหกรรมไทยเป็นภาคส่วนซึ่งมีความพร้อมที่สุด …

Read More »

Digital Transformation สำคัญอย่างไร 4 ขั้นตอนสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการเปลี่ยนผ่าน

การนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รองรับการทำงานจากทุกที่ทุกเวลากำลังกลายเทรนด์ใหญ่ของโลก

Read More »

ปรับองค์กรอย่างไรให้ทันโลก พบกัน 4 กลยุทธ์ลับ ฉบับ HPE พาธุรกิจเติบโตสู่ยุคดิจิทัล

ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันทำให้องค์กรต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวสู่ดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ

Read More »

เปิดเบื้องหลังครั้งสำคัญ!! SCB 10X กับภารกิจทะยานสู่ดวงจันทร์

หากจะพูดถึงองค์กรของไทยที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เชื่อว่าบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทุกคนพูดถึง ต้องบอกว่าในปีนี้พวกเขาได้มีย่างก้าวที่สำคัญเกิดขึ้นกับองค์กรนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวเองจากแค่การดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงิน ไปสู่การบริษัท โฮลดิ้งคอมพานี ภายใต้ชื่อ SCB 10X

Read More »

BIG DATA สำคัญอย่างไร เบื้องหลังความสำเร็จของ สนามบินดูไบ กับการบริหารงานท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

ข้อมูลจากนี้เปรียบได้ดั่ง ทองคำ ขอเพียงทุกบริษัทรู้จักใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนขององค์กรในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เพราะข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนับจากนี้สำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของโลก

Read More »