Tag Archives: THAILANDDIGITALTRANSFORMATIONAWARDS2021

SMEs จะอยู่รอดอย่างไร? สำรวจ 4 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล เทรนด์โลกยุคใหม่ พลิกวิถีธุรกิจแบบเดิม ๆ

ตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนมากต้องพบเจออุปสรรคมากมาย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งเรื่องของโรคระบาด และปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบทุกมิติของธุรกิจ

Read More »

สูตรสำเร็จด้าน Digital Transformation ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะอยู่รอด!!

Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีสิ่งใหม่ เช่น ระบบไอทีต่าง ๆ , Big Data, AI, หรือ Clound เข้ามาใช้กับธุรกิจ ในทุก ๆ ด้าน แต่ปัญหาหลักคือ เมื่อลงทุนไปแล้วกลับไม่ช่วยให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซ้ำร้ายกลับทำให้เม็ดเงินที่ลงทุนไปเสียเปล่า หรือไม่คุ้มค่า . ดังนั้น ก่อนจะทำการ Transformation ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นให้ดีเสียก่อน และเริ่มทำการทรานฟอร์มอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งการวางแบบแผนเอาไว้จะช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและการผลิต ช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สร้างผลลัพธ์ ให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค . โดยในช่วงที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการทำ Digital Transformation มาโดยตลอด เพราะมองว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท แต่หากมองยาวไกลไปในอนาคต อุตสาหกรรมไทยอาจตกอยู่ในความเสี่ยง เสี่ยงต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสี่ยงต่อนวัตกรรม และเสี่ยงต่อพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจะต้องรู้เท่าทัน และพร้อมที่จะดิสรัปตัวเองสู่สิ่งที่ดีกว่า เพราะอุตสาหกรรมไทยเป็นภาคส่วนซึ่งมีความพร้อมที่สุด …

Read More »

Digital Transformation สำคัญอย่างไร 4 ขั้นตอนสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการเปลี่ยนผ่าน

การนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รองรับการทำงานจากทุกที่ทุกเวลากำลังกลายเทรนด์ใหญ่ของโลก

Read More »

ปรับองค์กรอย่างไรให้ทันโลก พบกัน 4 กลยุทธ์ลับ ฉบับ HPE พาธุรกิจเติบโตสู่ยุคดิจิทัล

ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันทำให้องค์กรต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวสู่ดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ

Read More »

เมื่อทุกบริษัทต้องปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล คำถามคือ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลหรือยัง?

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) โดย พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตามกฎหมายทั้งฉบับ

Read More »

BIG DATA สำคัญอย่างไร เบื้องหลังความสำเร็จของ สนามบินดูไบ กับการบริหารงานท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

ข้อมูลจากนี้เปรียบได้ดั่ง ทองคำ ขอเพียงทุกบริษัทรู้จักใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนขององค์กรในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เพราะข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนับจากนี้สำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของโลก

Read More »