Tag Archives: THAILANDDIGITALTRANSFORMATIONAWARDS2021

Digital Transformation สำคัญอย่างไร 4 ขั้นตอนสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการเปลี่ยนผ่าน

การนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รองรับการทำงานจากทุกที่ทุกเวลากำลังกลายเทรนด์ใหญ่ของโลก

Read More »

ปรับองค์กรอย่างไรให้ทันโลก พบกัน 4 กลยุทธ์ลับ ฉบับ HPE พาธุรกิจเติบโตสู่ยุคดิจิทัล

ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันทำให้องค์กรต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวสู่ดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ

Read More »

เมื่อทุกบริษัทต้องปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล คำถามคือ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมสนับสนุนการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลหรือยัง?

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) โดย พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตามกฎหมายทั้งฉบับ

Read More »

BIG DATA สำคัญอย่างไร เบื้องหลังความสำเร็จของ สนามบินดูไบ กับการบริหารงานท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

ข้อมูลจากนี้เปรียบได้ดั่ง ทองคำ ขอเพียงทุกบริษัทรู้จักใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนขององค์กรในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เพราะข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนับจากนี้สำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของโลก

Read More »