Tag Archives: Taobao

โอกาสซ่อนอยู่ในวิกฤต!! อาลีบาบา ในวันที่ทุกคนหันหน้าหนี พวกเขายังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ (ตอนที่ 3)

กลับมาต่อกันในตอนที่ 3 หลังจากทำความเข้าใจรายได้ในไตมาสแรกของปี 2021 กันไปแล้ว รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งภายในประเทศว่าแต่ละตัวทำผลงานได้ที่เพียงไหน และพวกเขายังคงแข็งแก่งอยู่หรือไม่สำหรับภายในประเทศ คราวนี้เราจะพามาดูนอกประเทศกันบางสำหรับ อาลีบาบา หรือ บาบา ว่าตอนนี้พวกเขาเติบโตไปถึงไหนแล้วและแนวโน้มจะยังคงความแข็งแกร่งเช่นนี้ต่อไปหรือไม่

Read More »