Tag Archives: Smart city

สำรวจธุรกิจสุดล้ำใน Smart City สิงคโปร์ หวังเพิ่มแรงงานอีก 20,000 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์มองไกล GPD ประเทศอาจไม่โตมากเท่าที่ควร

สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจในการขยาย Smart City แบบรอบด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างง่ายดาย แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

Read More »

วิกฤตจราจรไทย…โอกาสใหม่เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบัน ประชากรโลกมีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง จึงทำให้เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีผู้คนจำนวนมากอาศัยในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบท โดยเฉพาะประเทศไทยมีปัญหานี้มากเป็นพิเศษ จนทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมไปถึงปัญหาการจราจรที่ติดอันดับโลกไปแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งไม่แพ้ชาติใด ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในการนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ สิ่งนั้นคือ “โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ 4G”

Read More »