Home / Tag Archives: shell

Tag Archives: shell

เชลล์ ยังไม่ไปไหน แม้ขายสินทรัพย์แก่เครือปตท.

เอกสารข่าวจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ส่งถึงหัวหน้าข่าวสำนักต่างๆ ใจความว่า “เชลล์ตกลงขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก เพื่อปรับโครงสร้างของบริษัทให้มีความกระชับและปรับตัวได้ง่ายขึ้น”

Read More »