Tag Archives: MinorFood

‘เซ็นทรัล เรสตอรองส์’ VS ‘ไมเนอร์ ฟู้ด’ เครือไหนกำไรย้อนหลังปังกว่ากัน?

เปิดผลงานบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VS บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เครือไหนกำไร 3 ปีย้อนหลังปังกว่ากัน?

Read More »