Tag Archives: Maker Nurse

Maker Nurse มิติใหม่แห่งการแพทย์ไทย

Maker Nurse

หากเอ่ยถึงคำว่า  Maker  หรือ นักประดิษฐ์สิ่งของใหม่ต่าง ๆ ภาพที่หลาย ๆ คนคิดคงไม่พ้นผู้ชายที่ชอบงานช่าง งาน DIY (Do It Yourself) และสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ใครจะคิดว่า “พยาบาล” ก็เป็น Maker ได้ หรือที่เรียกว่า “Maker Nurse” ผลงานที่ Maker Nurse สร้างขึ้นนั้นล้วนมีคุณค่าและช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ในประเทศไทย ตัวอย่างของ Maker Nurse ที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยายาบาลเด็กและทีม Progress Thailand ซึ่งร่วมมือกันเพื่อช่วยผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นผลงานต้นแบบจาก “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ” ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไปแล้ว เพราะสามารถแปลงสิ่งที่เป็น “ไอเดีย” สู่ “ความจริง” ด้วยการขึ้นโมเดลและพิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลเด็กได้จัดเวิร์กชอปในหัวข้อ …

Read More »