Tag Archives: Lipstick Effect

“Lipstick Effect” จะเกิดขึ้นในปีหน้า!! เปิดข้อมูลการควบรวม-ซื้อกิจการทั่วโลกหดตัว ครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่ไม่มีดีลใหญ่ในไตรมาส 3

“Lipstick Effect” จะเกิดขึ้นในปีหน้า!! เปิดข้อมูลการควบรวม-ซื้อกิจการทั่วโลกหดตัว ครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่ไม่มีดีลใหญ่ในไตรมาส 3

Read More »