Tag Archives: Lars Faeste

ความท้าทายสำหรับผู้บริหารฝ่ายการเงินในวันนี้… โดย ลารส์ เฟเอสต์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย

  “หากคุณต้องการให้งานสำเร็จ จงมอบหมายให้คนขยันจัดการ” เราต่างเคยได้ยินคำคมนี้มาแล้ว และแน่นอนว่าในวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยิ่งต้องขยันมากขึ้น เพราะต้องรับมือกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ต่อไปนี้คือ รายการสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องพยายามสะสางในสถานการณ์ที่ยุ่งยากเช่นทุกวันนี้ สุขภาพและความปลอดภัย ความสำคัญอันดับแรกยังคงเป็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อการนี้ แผนกการเงินส่วนใหญ่จึงต้องทำงานทางไกล ผู้บริหารฝ่ายการเงินจำนวนมากยังต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในฐานะสมาชิกทีมบริหารภาวะวิกฤติและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของธุรกิจ รวมถึงจำเป็นต้องเข้าร่วมทั้งการประชุมวาระพิเศษสำหรับกลุ่มผู้นำองค์กร คณะกรรมการบริหาร และการประชุมสามัญ กระแสเงินสด ธุรกิจส่วนมากจะพยายามสงวนเงินสดเอาไว้เพื่อเป็นกันชนให้บริษัทสามารถอยู่รอดได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า โดยจะหยุดงานบริการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รวมถึงการชำระภาษี และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า โดยพนักงานฝ่ายที่ดูแลคู่ค้าเจ้าหนี้จะยุ่งอยู่กับการติดต่อกับซัพพลายเออร์ซึ่งก็คือ เจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อเจรจาและขอขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไป ในทำนองเดียวกัน พนักงานฝ่ายคู่ค้าลูกหนี้หรือฝ่ายที่ต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ก็ต้องพยายามเรียกเก็บเงินสดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปริมาณการจัดซื้อจำต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อแผนงาน Demand และ Supply เกิดการเปลี่ยนแปลง บางธุรกิจอาจเกิดภาวะวัตถุดิบคงค้างในสต็อคค่อนข้างมาก เมื่อคำสั่งซื้อของลูกค้าหยุดชะงักลง หรือไม่เช่นนั้น วัตถุดิบก็อาจขาดแคลน แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด พวกเขาก็จะต้องรับมือกับความเสียหายในบางระดับอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้มีความเข้าใจและลดความเสี่ยงในการทำงาน ผู้บริหารฝ่ายการเงินต้องพยายามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานฝ่าย supply chain ของบริษัท การคาดการณ์และการวางแผน การสร้างแบบจำลองผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุด …

Read More »